Wstęp     Systemy alarmowe   Monitoring kamerami   Telewizja Naziemna i SAT   Informatyka   Dom inteligentny   Kontakt 
eMPi Systemy Alarmowe i Informatyka Mirosław Piasecki


Dom inteligentny to zestaw urządzeń sterowanych:
- pilotem,
- specjalną klawiaturą z wyœwietlaczem,
- sms-em
- z aplikacji na komórce (smartfonie).
Coraz więcej osób zainteresowanych jest zdalnym sterowaniem urządzeniami elektrycznymi.

Najprostsze to systemy z pilotem do jednego urządzenia. Np. żarówki LED którą można nie tylko zapalać i gasić, ale także zmieniać kolor œwiecenia w pełnym zakresie kolorów RGB. Wystarczy wkręcić tą żarówkę, włączyć włącznik i sterować pilotem. Można także sterować urządzeniem włączonym do gniazda zasilającego sterowanego pilotem. To może być lampa stojąca, router (by zablokować dzieciom nocne œlęczenie przed komputerem), wentylator itp. Jeœli jednak planujemy więcej urządzeń do sterowania to w iloœci pilotów można się pogubić i zalecam wtedy większy system sterowany ze smartfona.

Gdy odbiornik pobiera bardzo dużo prądu (np. wentylacja, klimatyzacja) potrzebny jest przekaŸnik na wyższe prądy i system się komplikuje, bo wtedy potrzebna jest ingerencja w istniejącą instalację 230V, a więc potrzebny jest fachowiec. Podobnie fachowca elektryka od samochodów będziemy potrzebować by zainstalować np. lokalizator stosowany najczęœciej w zabezpieczeniu samochodu. Wtedy można zdalnie, za pomocą smsa wyłączyć dowolny obwód elektryczny (stacyjkę, pompę paliwową itp) i jednoczeœnie poinformować o położeniu geograficznym samochodu. Lokalizator może pracować w sieci GPS (tylko lokalizacja) i dodatkowo GSM (sterowanie sms).

Tanie sterowanie sms nawet 2 urządzeń elektrycznych (np. dwie linie zraszania wodą) zapewnia zdalne załączanie/wyłączanie za pomocą aplikacji na androida w smartfonie. Oczywiœcie sterownik musi mieć kartę SIM, co wiąże się z opłatą abonamentową lub roczną "na kartę" (za 20 zł mamy ok 100 załączeń). Stosowany wszędzie tam, gdy jest duża odległoœć od urządzenia (np. domek rekreacyjny, działka). Można tym sterownikiem sprawdzić stan załączenia (urządzenie nie załączy się, gdy jest zanik zasilania 230V). Tym się zajmuję.

Zajmuję się także bardziej złożonymi systemami sterowania z powiadomieniami także z aplikacji na androida. Kontroli i powiadomieniu podlegać będzie zanik zasilania 230V (z okreœleniem czasu zaniku), powrót tego napięcia, stan do 8 czujników (np. opadów, obecnoœci intruza), a sterować można do 4 urządzeń (np. syrena + 3 zawory zraszacza). Inne przykłady zastosowań:
- Monitoring temperatury w lodówkach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 listopad Dz.U z 2010r. nr 232 poz. 1524
- Zdalne blokowanie funkcji termostatu smsem o zadanej treœci
- Sygnalizacja awarii pieca centralnego ogrzewania
- Sterowanie pompką cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej
- Przemienne sterowanie pompami w przepompowni œcieków
- Symulacja pobytu właœciciela w domu

Mając system alarmowy z powiadomieniem GSM można także dołączyć do tego systemu sterowanie urządzeniami elektrycznymi zdalnie lub lokalnie (także po wpisaniu hasła sterującego w klawiaturze).

Istnieją także samodzielne systemy zwane Inteligentny Dom. Posiadają centralkę zarządzającą całoœcią systemu. Dzięki podłączeniu jej kablem z routerem mamy możliwoœci sterowania poprzez sieć wifi lub internet także z aplikacji na smartfonie. Wkładając sterowniki do włączników œwiatła (bez zmian w instalacji sieci 230V), do każdego zaworu grzejnika (wymieniając jedynie pokrętło zaworu), wkładając do gniazdek zasilania 230V uzyskujemy zdolnoœć załączania/wyłączania zbiorczego, grupowego lub indywidualnego w całym domu lokalnie lub spoza domu poprzez internet. Można także programować czas działania (zwłaszcza grzejników) i poziom ogrzewania lub œwiecenia (œciemniacz). Można uzależnić działanie urządzeń od czasu wschodu i zachodu słońca (oœwietlenie) lub temperatury zewnętrznej, wiatrów, opadów (do sterowania zewnętrznymi żaluzjami, grzejników do usunięcia œniegu i lodu na schodach, czy œcieżkach).


Obecnie są możliwoœci sterowania:
- ogrzewania każdego pomieszczenia z osobna - wymienia się pokrętło na kaloryferze (bez wymiany zaworu), którym można sterować zdalnie za pomocą smartfona, klawiatury wiszącej na œcianie lub ustawiając ręcznie harmonogram tygodniowy lub chwilowe ustawienia. Daje to możliwoœci oszczędzania na ogrzewaniu. Gdy wszyscy domownicy są poza domem nie ma potrzeby utrzymywania komfortowej temperatury, gdy dzieci wyjeżdżają na studia nie ma potrzeby utrzymywania w ich pokoju komfortowej temperatury, gdy wietrzymy pomieszczenie nie musimy ogrzewać œwiata. O tym wszystkim może pamiętać inteligentny system za pomocą tzw. scen (okresów czasowych utrzymywania obniżonej i normalnej temperatury) lub indywidualnego sterowania okreœlonym grzejnikiem. Ciepłe powietrze gromadzi się w górnych częœciach pomieszczenia, więc zawsze cieplej jest na piętrze (o ile strop piętra jest dobrze odizolowany od dachu). I pamiętajmy o zamykaniu drzwi pomieszczeń, gdzie ma być wymuszona inna temperatura.
-
oœwietlenie - instaluje się w puszce włącznika sterownik którym sterujemy pilotem, smartfonem wybierając rodzaj sceny (okreœlając które oœwietlenie ma się zaœwiecić, czy ze œciemnianiem, czy natychmiast z okreœlonym przyciemnieniem - wczeœniej ustalone w centrali) lub sterujemy wybranym Ÿródłem œwiatła
-
rolety, zasłonki - musi nastąpić wymiana karnisza - sterujemy smartfonem wg sceny, wg godziny zachodu słońca, o okreœlonej godzinie
-
zamki drzwiowe - musi nastąpić wymiana zamka na taki, który posiada od wewnątrz zamka przekręcanego ręcznie - sterujemy smartfonem wg życzenia, o okreœlonej godzinie
-
zawory wody - musi nastąpić wymiana pokrętła zaworu - sterujemy smartfonem wg sceny, wg godziny zachodu słońca, o okreœlonej godzinie np. podlewanie grządek, trawnika
-
powiadomienie sms-em, informacją głosową przez telefon o zdarzeniu każdym, które da się wygenerować w postaci sygnału elektrycznego.
-
prawie dowolnym urządzeniem elektrycznym załączenie/wyłączenie sms-em lub z aplikacji smartfona lub wg ustawionej godziny raz na dobę.

zapytania telefonicznie 518470346 lub wyœlij mailem:
mirek.piasecki@interia.pl albo wpisując dane w formularzu w zakładce  Kontakt 
  sterownik pozwalający na sterowanie maksymalnie dwoma elektrozaworami i sprawdzenie, czy załączenie nastąpiło przy pomocy aplikacji na smartfona
  elektrozawór który można dołożyć na zewnątrz domku (zmniejszamy ryzyko zalania pomieszczeń)
  aplikacja na komórkę pozwalająca na sterowanie maksymalnie dwoma elektrozaworami i sprawdzenia, czy załączenie nastąpiło - można pobrać z "google play" (koniecznie wykasuj nr tel. +48123456789 bo przy próbach testu powstanie opłata)
  sterownik pozwalający na sterowanie maksymalnie czterema urządzeniami i powiadamianie o zaniku i powrocie napięcia 230V przy pomocy aplikacji na smartfona
  aplikacja na komórkę pozwalająca na sterowanie maksymalnie czterema urządzeniami - można pobrać z "google play"
  sterownik z-wave wkładany do puszki np. włącznika œwiatła, włącznika rolety
  centrala z-wave zarządza urządzeniami komunikującymi się drogą radiową